Co: Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem w Zielonej k. Żuromina
Gdzie: Zielona
Kiedy: W trakcie
Metraż: 621,92m2
Zakres prac: Budowa infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową istniejącej Sali gimnastycznej na zaplecze z sanitariatami przy budynku Szkoły Podstawowej w Zielonej.