Co: Budowa budynku magazynowego (magazynu paszowego) w ramach zabudowy zagrodowej
Gdzie: Skolwity
Kiedy: 2023 rok
Metraż: 287,76m2
Zakres prac: Budowa budynku w systemie tradycyjnym murowanym – żelbetowym. Budowa i poszycie dachu. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. Roboty wykończeniowe.