Dziennik Budowy – Formalności na budowie cz. 2

2023-12-04 |

W poprzednim artykule rozpoczynającym cykl formalności na budowie nadmieniliśmy już, że po otrzymaniu pozwolenia na budowę inwestor otrzymuje kolejny, zaraz po projekcie budowlanym, dokument – jakim jest właśnie dziennik budowy. Dokument ten pełni niezwykle ważną rolę. Określa przebieg prac budowlanych w inwestycji od momentu wyboru projektu, aż po odbiór gotowego obiektu wraz z przyłączami niezbędnych mediów.

FORMALNOŚCI NA BUDOWIE CZ.2 dziennik budowy generalny wykonawca budowlany budownictwo kraweć

Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty budowlane wymagające ustanowienia kierownika budowy, tj. dla każdego obiektu wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia. Aktualnie może być on prowadzony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Ustawodawca wskazuje jednak ostateczny termin, do którego akceptowane będą wersje tradycyjne. Jest to 31 grudnia 2029 roku. Od 1 stycznia 2030 roku dziennik budowy będzie mógł być już wydawany tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. W obiegu pozostać będą mogły wówczas tylko te papierowe dzienniki, które będą już w użyciu, aż do zakończenia robót budowlanych. Dokument jest oczywiście odpłatny, a wydaje go właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej — urząd miasta lub starostwo powiatowe po ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby otrzymać dziennik budowy, należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym musimy wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwę;
 • dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:
 • organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
 • datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
 • numer decyzji lub znak sprawy;
 • adres e-mail – wyłącznie w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej. Taka możliwość istnieje od stycznia 2023 roku, kiedy wprowadzone zostały nowe regulacje. Dziennik budowy prowadzony jest przy pomocy systemu EDB. Aby móc prowadzić elektroniczny dziennik budowy należy posiadać: Profil Zaufany, e-dowód lub konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania.

Wygląd dziennika budowy

Wygląd dziennika budowy, czyli jego formy i zasady prowadzenia określone zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

W rozporządzeniu wyczytać możemy, że dziennik budowy powinien być prowadzony w sposób usystematyzowany, składając się ze strony tytułowej oraz z części przeznaczonej do dokonywania wpisów. Na stronie tytułowej dziennika budowy zamieszczamy:

 • unikatowy numer dziennika budowy,
 • datę wydania dziennika budowy,
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora,
 • określenie obiektu budowlanego lub rodzaj wykonywanych robót budowlanych,
 • adres obiektu budowlanego lub miejsca wykonywania robót budowlanych,
 • numer i datę wydania decyzji albo numer i datę wpływu zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej – uprawniających do prowadzenia robót budowlanych,
 • nazwę zamierzenia budowlanego,
 • liczbę stron dziennika budowy – w przypadku dziennika budowy w postaci papierowej,
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika budowy i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego.

Odpowiedzialność za dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie tego ważnego dokumentu ponosi kierownik budowy (lub kierownik robót). To on odpowiedzialny jest za prowadzenie go zgodnie z prawem, dbanie o jego stan oraz właściwe przechowywani. Kierownik jest także osobą, która głównej mierze dokonuje w nim wpisów.

Jednak oprócz ww. osób w dzienniku wpisów dokonywać może także:

 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • osoba wykonująca czynności geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Osoby upoważnione do dokonywania wpisów muszą zamieszczać je w porządku chronologicznym. Wpisy te są mocno sformalizowane i opisują przebieg robót budowlanych oraz wszystkich innych zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, które mogą mieć znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonanych prac budowlanych. Ponadto muszą posiadać wszystkie elementy wymagane przez ustawodawcę. Jak określa rozporządzenie, każdy wpis musi być opatrzony:

 • datą;
 • danymi osoby dokonującej wpisu:
 • imieniem i nazwiskiem,
 • funkcją, jaką pełni w procesie budowy,
 • nazwą organu uprawnionego do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, który reprezentuje, oraz funkcją, jaką w tym organie pełni;
 • podpisem osoby dokonującej wpisu w dzienniku budowy w postaci papierowej lub uwierzytelniony przez zalogowanego użytkownika w dzienniku budowy w postaci elektronicznej.

Zamknięcie dokumentu, jakim jest dziennik budowy, następuje w momencie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie wpisu, do którego upoważniony jest wyłącznie kierownik budowy. W sytuacji, gdy dziennik prowadzony jest w formie elektronicznej, należy również dokonać zmiany statusu na „zamknięty” w systemie.

Po zakończeniu budowy obiektu wypełniony dziennik budowy należy dołączyć do składanego zawiadomienia o zakończeniu robót oraz wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Inne aktualności

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.