Hala sportowa z zapleczem socjalnym Laseczno Iława

Dla edukacji i sportu

Nie zaprezentowaliśmy Wam jeszcze jednej z ostatnich inwestycji wykonanych przez Kraweć Budownictwo. Mowa o budynku bardzo ważnym, bo dedykowanym uczniom – to nasza perełka, oddana do użytku we wrześniu 2023. Dlatego wracamy jeszcze na chwilę do Laseczna.

Hala sportowa z zapleczem socjalnym Laseczno Iława

🏗 Szkoła podstawowa w Lasecznie ma od niedawna nowego patrona i sztandar – patronem została Maria Konopnicka. Podstawówka w gminie Iława ma też nową… salę sportową. Z tej inwestycji jesteśmy szczególnie dumni – spełnia ona bowiem zadania edukacyjne, jak i sportowe. Z jedną i drugą dziedziną życia jesteśmy akurat w KB za pan brat. 👩‍🏫🤸‍♂️🤝

🏟 W Lasecznie wybudowaliśmy salę gimnastyczną wraz z łącznikiem prowadzącym do szkoły. Na zdjęciach efekt końcowy, zarówno widziany z zewnątrz, z lotu ptaka, jak i od środka. Mamy nadzieję, że wyrosną tu przyszli Olimpijczycy. 🏆

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Generalne Wykonawstwo w budowie osiedla w zabudowie bliźniaczej Morena Iława

Morena rośnie w oczach

Inwestycje duże, wielkie, ale także trochę mniejsze – działamy na szeroką skalę i kompleksowo. Akurat Osiedle Morena, o którym mowa na początku, to nasze bezpośrednie „dziecko” – wraz z firmą Konstal – Hurtownia stali w Iławie założyliśmy spółkę-córkę, Modera Deweloper. Na swoim koncie mamy już Osiedle Przy Rodzinie (wszystkie domy znalazły szczęśliwych właścicieli), teraz przyszedł czas na kolejne wyzwanie.

Osiedle Morena

🏗 Właśnie realizowany jest pierwszy etap inwestycji pt. Osiedle Morena, które mieści się blisko centrum Iławy. Docelowo wybudujemy tu 22 nowoczesne budynki (44 domy), podobnie jak na os. Przy Rodzinie – także w zabudowie bliźniaczej. Do wyboru są tu trzy rodzaje funkcjonalnych, przestronnych lokali o powierzchni użytkowej: 76,76 m2, 107,44 m2 i 115,79 m2, położonych na działkach mających od 273 do 507 m2. Nazwy konkretnych modeli domów, niczym jeziora na mapie Pojezierza Iławskiego: „Jeziorak”, „Ewingi” i „Silm”.

Na grafice wizualizacja całej Moreny.

Generalne Wykonawstwo w budowie osiedla w zabudowie bliźniaczej Morena Iława

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Dziennik Budowy – Formalności na budowie cz. 2

W poprzednim artykule rozpoczynającym cykl formalności na budowie nadmieniliśmy już, że po otrzymaniu pozwolenia na budowę inwestor otrzymuje kolejny, zaraz po projekcie budowlanym, dokument – jakim jest właśnie dziennik budowy. Dokument ten pełni niezwykle ważną rolę. Określa przebieg prac budowlanych w inwestycji od momentu wyboru projektu, aż po odbiór gotowego obiektu wraz z przyłączami niezbędnych mediów.

FORMALNOŚCI NA BUDOWIE CZ.2 dziennik budowy generalny wykonawca budowlany budownictwo kraweć

Dziennik budowy

Prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe wszędzie tam, gdzie prowadzone są roboty budowlane wymagające ustanowienia kierownika budowy, tj. dla każdego obiektu wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia. Aktualnie może być on prowadzony zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Ustawodawca wskazuje jednak ostateczny termin, do którego akceptowane będą wersje tradycyjne. Jest to 31 grudnia 2029 roku. Od 1 stycznia 2030 roku dziennik budowy będzie mógł być już wydawany tylko i wyłącznie w postaci elektronicznej. W obiegu pozostać będą mogły wówczas tylko te papierowe dzienniki, które będą już w użyciu, aż do zakończenia robót budowlanych. Dokument jest oczywiście odpłatny, a wydaje go właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej — urząd miasta lub starostwo powiatowe po ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby otrzymać dziennik budowy, należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym musimy wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwę;
 • dane dotyczące decyzji uprawniającej do wykonywania robót budowlanych albo zgłoszenia:
 • organ wydający decyzję albo przyjmujący zgłoszenie,
 • datę wydania decyzji albo dokonania zgłoszenia,
 • numer decyzji lub znak sprawy;
 • adres e-mail – wyłącznie w przypadku wystąpienia o wydanie dziennika budowy w postaci elektronicznej. Taka możliwość istnieje od stycznia 2023 roku, kiedy wprowadzone zostały nowe regulacje. Dziennik budowy prowadzony jest przy pomocy systemu EDB. Aby móc prowadzić elektroniczny dziennik budowy należy posiadać: Profil Zaufany, e-dowód lub konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania.

Wygląd dziennika budowy

Wygląd dziennika budowy, czyli jego formy i zasady prowadzenia określone zostały szczegółowo określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

W rozporządzeniu wyczytać możemy, że dziennik budowy powinien być prowadzony w sposób usystematyzowany, składając się ze strony tytułowej oraz z części przeznaczonej do dokonywania wpisów. Na stronie tytułowej dziennika budowy zamieszczamy:

 • unikatowy numer dziennika budowy,
 • datę wydania dziennika budowy,
 • imię i nazwisko lub nazwę inwestora,
 • określenie obiektu budowlanego lub rodzaj wykonywanych robót budowlanych,
 • adres obiektu budowlanego lub miejsca wykonywania robót budowlanych,
 • numer i datę wydania decyzji albo numer i datę wpływu zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej – uprawniających do prowadzenia robót budowlanych,
 • nazwę zamierzenia budowlanego,
 • liczbę stron dziennika budowy – w przypadku dziennika budowy w postaci papierowej,
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika budowy i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego.

Odpowiedzialność za dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie tego ważnego dokumentu ponosi kierownik budowy (lub kierownik robót). To on odpowiedzialny jest za prowadzenie go zgodnie z prawem, dbanie o jego stan oraz właściwe przechowywani. Kierownik jest także osobą, która głównej mierze dokonuje w nim wpisów.

Jednak oprócz ww. osób w dzienniku wpisów dokonywać może także:

 • inspektor nadzoru inwestorskiego,
 • projektant,
 • osoba wykonująca czynności geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Osoby upoważnione do dokonywania wpisów muszą zamieszczać je w porządku chronologicznym. Wpisy te są mocno sformalizowane i opisują przebieg robót budowlanych oraz wszystkich innych zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania, które mogą mieć znaczenie dla oceny technicznej prawidłowości wykonanych prac budowlanych. Ponadto muszą posiadać wszystkie elementy wymagane przez ustawodawcę. Jak określa rozporządzenie, każdy wpis musi być opatrzony:

 • datą;
 • danymi osoby dokonującej wpisu:
 • imieniem i nazwiskiem,
 • funkcją, jaką pełni w procesie budowy,
 • nazwą organu uprawnionego do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, który reprezentuje, oraz funkcją, jaką w tym organie pełni;
 • podpisem osoby dokonującej wpisu w dzienniku budowy w postaci papierowej lub uwierzytelniony przez zalogowanego użytkownika w dzienniku budowy w postaci elektronicznej.

Zamknięcie dokumentu, jakim jest dziennik budowy, następuje w momencie zakończenia robót budowlanych poprzez dokonanie wpisu, do którego upoważniony jest wyłącznie kierownik budowy. W sytuacji, gdy dziennik prowadzony jest w formie elektronicznej, należy również dokonać zmiany statusu na „zamknięty” w systemie.

Po zakończeniu budowy obiektu wypełniony dziennik budowy należy dołączyć do składanego zawiadomienia o zakończeniu robót oraz wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Budowa zakładu usługowego w Miłomłynie

W tę zimową niedzielę zapraszamy Was na najnowszą relację wprost z naszej budowy w Miłomłynie.
Inwestycja idzie pełną parą:
✅ Zakończyliśmy prace związane z fundamentowaniem.
✅ Zamontowaliśmy żelbetowe prefabrykowane słupy i belki.

Budowa zakładu usługowego w Miłomłynie

Jesteśmy w trakcie montażu dachu zbijanego w technologii płytek kolczastych, a już niedługo zajmiemy się wykonaniem poszycia dachu i ścian.

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Generalne Wykonawstwo w budowie osiedla w zabudowie bliźniaczej Morena Iława

Na zakończenie weekendu przedstawiamy Wam kolejny, ale jakże interesujący projekt Iława, Modera Deweloper i Osiedle Morena.

Generalne Wykonawstwo w budowie osiedla w zabudowie bliźniaczej Morena Iława


To właśnie nowo rozpoczęta realizacja budowy kameralnego osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.
Prace będą odbywały na ponad 2-hektarowej działce, na której wybudujemy 22 budynki, co oznacza aż 44 domy

Na placu budowy wykonaliśmy już:
✅ fundamenty dwóch bliźniaków,
✅ prace murarskie parteru jednego z domów.

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH – PASŁĘK

Dziś przedstawiamy Wam nową realizację prosto z miejscowości Pasłęk.

HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH – PASŁĘK


Właśnie tu rozpoczęliśmy prace 🏗 przy budowie hali widowiskowo-sportowej 🏫 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych. Powstający obiekt wybudowany zostanie tradycyjną metodą murowaną i żelbetową, a dach wykonany będzie z konstrukcji stalowej blachownicowej oraz z drewna klejonego.
Powierzchnia całkowita budynku to 1.850,63m2. Obecnie prowadzimy roboty naprawcze istniejących części fundamentów, a następnie ruszamy z pracami murarskimi.

Działamy i nie zatrzymujemy się 💪

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartłomiej – dyrektor zarządzający +48 668 804 458 – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Formalności na budowie. Część 1 Projekt budowlany

Formalności na budowie projekt budowlany generalny wykonawca budowlany budownictwo kraweć

Jak wiadomo nie od dziś proces inwestycji budowlanej to nie tylko front robót odbywający się bezpośrednio na placu budowy. Nie mniej istotną kwestią są wszelkiego rodzaju formalności, które zasadniczo mogą przesądzać o finalnym efekcie całego przedsięwzięcia. Każdy inwestor wchodzący na ścieżkę procesu budowlanego zobowiązany jest do załatwienia wielu spraw oraz uzyskania szeregu wymaganych prawem budowlanym dokumentów, które należy sukcesywnie gromadzić podczas wszystkich etapów.

Podstawowe dokumenty

Podstawowym dokument inwestora w procesie inwestycyjnym jest projekt budowlany. Sporządzeniem takiej dokumentacji zajmuje się projektant, posiadający uprawnienia budowlane. To właśnie na nim spoczywa odpowiedzialność za opracowanie projektu budowlanego w taki sposób, aby był on zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Dlatego ważną kwestią jest znalezienie dobrego i kompetentnego projektanta. Nie skupiajmy się głównie na cenie, jaką będziemy musieli ponieść za wykonanie projektu budowlanego. Pamiętajmy, że jakość jest równie istotna, gdyż wpływa w dalszym rozrachunku na koszt całej budowy i na uniknięcie niepotrzebnych problemów, jakie mogą się pojawić.

Zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia złożoności robót budowlanych. Ponadto w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu budowlanego powinien uwzględniać niezbędne warunki do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Do 2020 roku projekt budowlany stanowił jeden dokument, od projektu zagospodarowania terenu przez projekt architektoniczny po projekt techniczny. 19 września 2020 r. weszła w życie jedna z największych nowelizacji prawa budowlanego ostatnich lat i wprowadziła podział projektu budowlanego na 3 typy projektów:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny
Typ projektuOpis


Składane do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
zagospodarowania działki lub terenu
Budownictwo artykuł podpis 1
Zawiera informacje o usytuowaniu, układzie komunikacyjnym oraz obszarze oddziaływania obiektu. Ponadto obejmuje rozmieszczenie elementów towarzyszących takich jak przyłącza – projektowane uzbrojenie: warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, energetycznej i wodociągowej oraz ewentualnie gazowej i kanalizacyjnej.
architektoniczno-budowlany
Projekt ten powinien składać się z dwóch części : rysunków, które obejmują rzuty i przekroje projektowanych obiektów ze wskazaniem odpowiednich wymiarów dla poszczególnych elementów oraz opisy architektoniczne bryły obiektu. Projekt powinien uwzględniać również: – sposób użytkowania obiektów, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, – opinię geotechniczną oraz informację o planowanym sposobie posadowienia obiektu budowlanego, – rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, – dane o wyposażeniu technicznym, w tym o źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, – w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego – opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych – informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
Wymagany jest dopiero podczas budowy, a nie na etapie ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowętechniczny
Zajmuje ok. 35 % całej dokumentacji projektowej. Powinien zawierać: – rozwiązania konstrukcyjne obiektu z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, – informacje o rozwiązaniach technicznych oraz materiałowych, – charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków.

Po mozolnym procesie projektowania, projektant składa całość dokumentów do właściwego organu w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Następnie podmiot weryfikuje projekt, czy posiada on wszystkie niezbędne dokumenty i zezwolenia, w przypadku ewentualnych braków poprosi o ich uzupełnienie i jeśli wszystko będzie kompletne wyda decyzję o pozwoleniu na budowę . Po otrzymaniu pozwolenia na budowę inwestor otrzymuje kolejny bardzo ważny dokument – jakim jest dziennik budowy, ale o tym szerzej w następnym artykule.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Rozbudowa szkoły – Zielona Kuczbork

budowa hali sportowej szkoły generalny wykonawca budownictwo kraweć

Dziś relacja prosto z miejscowości Zielona,

gdzie realizujemy budowę hali sportowej z łącznikiem

wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej 🏫

Postępy możemy podsumować tak:

Pniemy się w górę! ☝️

Właśnie zamontowaliśmy konstrukcję dachu

i już działamy z jego poszyciem 💪

Oczywiście na tym nie poprzestaniemy…😉

Mamy ambitny harmonogram kolejnych prac,

które planujemy zrealizować do końca 2023 roku.

Trzymajcie kciuki ✊

budowa hali sportowej szkoły generalny wykonawca budownictwo kraweć

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Dom jednorodzinny – Jamielnik

dom jednorodzinny budownictwo kraweć wykonawca generalny

Właśnie minęły 3 miesiące od naszej ostatniej wizyty

w pobliskiej miejscowości Jamielnik.

W tym czasie wiele się tu zmieniło…

i nie mówimy tylko o otaczającym nas krajobrazie 🍂🍁

ale przede wszystkim o postępach prac jakie poczyniliśmy 😁

A mianowicie:

✔️ Montaż instalacji elektrycznej,

✔️ Montaż instalacji sanitarnej,

✔️ Montaż stolarki okiennej,

✔️ Wykonanie betonowych posadzek,

✔️ Wykonanie tynków,

✔️ Wykonanie termoizolacji.

Działamy i nie zwalniamy tempa 💪

dom jednorodzinny budownictwo kraweć wykonawca generalny

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Przedszkole – Wikielec Iława

Przy poniedziałku zebrało się nam na wspomnienia 😁

Dlatego wracamy do Wikielca i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

To właśnie tam intensywnie i wytrwale pracowaliśmy

przy jednej z największych inwestycji oświatowych

w gminie Iława na przestrzeni ostatnich lat.

Minął już miesiąc od uroczystego przecięcia wstęgi ✂️🎀

i oddania obiektu do użytku 🏫

Mamy nadzieję, że nowy oddział przedszkolny cieszy się uznaniem

zarówno wśród dzieci, rodziców, jak i grona pedagogicznego 😉

przedszkole generalny wykonawca iława budownictwo kraweć

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Hala Magazynowa – Iława

hala iława generalny wykonawca budownictwo kraweć

Realizacja tej inwestycji, pomimo ambitnych założeń,

idzie oczywiście zgodnie z planem 💪

Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania 🏗

robót żelbetowych przy fundamentach hali oraz biurowca.

Będziemy Was na bieżąco informować o postępie kolejnych prac😉

hala iława generalny wykonawca budownictwo kraweć

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Strop — stabilność, funkcjonalność, bezpieczeństwo

Strop, choć często jest niewidoczny dla naszego oka, pełni niezwykle kluczową rolę w zapewnieniu stabilności, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa całego budynku.

Strop jest elementem konstrukcyjny w budownictwie. Stanowi poziomą przegrodę oddzielającą kondygnacje budynku lub przestrzenie wewnętrzne. Jednak jego najważniejszym zadaniem jest przenoszenie obciążeń – zarówno tych własnych, jak i użytkowych, a także warstw podłogowych i ścian działowych. Dodatkowo zapewnia nośność i stabilność konstrukcji całego budynku, stanowiąc pewnego rodzaju tarczę usztywniającą, gdy spina wszystkie ściany nośne oraz przenosi część sił wywieranych przez dach.

strop budowlany budownictwo kraweć

Dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto jest zapoznać się z tematem, gdyż wybór systemu stropowego to jedna z najważniejszych decyzji, jaką należy podjąć. Jest to element, który co do zasady powinien służyć tak długo, jak cały budynek. Aby dokonać tak istotnego wyboru powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rodzaje stropów, pełnione przez nie funkcje oraz czynniki, które wpływają zarówno na ich trwałość jak i wydajność.

Rodzaje stropów

Na dzisiejszym rynku budowlanym dominuje kilka rozwiązań systemowych. Zanim jednak trochę o nich, zwróćmy uwagę na najważniejsze cechy, jakimi powinien odznaczać się strop w budynku:

Wytrzymałość, nośność – to kluczowy parametr, stropy są zaprojektowane, aby przenosić znaczne obciążenia, takie jak: waga własna konstrukcji, wyposażenie pomieszczeń, ludzie i inne elementy. Są podstawowym elementem konstrukcyjnym, umożliwiając budynkowi utrzymanie się w pionowej pozycji oraz kondygnacji nad nimi.

Separacja i przestrzeń – stropy mają za zadanie oddzielić różne poziomy budynku, tworząc pomiędzy nimi przestrzenie. Właśnie dzięki temu możliwe jest tworzenie wielu kondygnacji budynku.

Izolacja akustyczna -wykonanie stropów z odpowiednich materiałów, może pomóc w zdolności do tłumienia hałasów i izolowania dźwięków pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami obiektu. Jest to o tyle ważne, aby zapewnić komfort akustyczny użytkowania dla mieszkańców różnych przestrzeni.

Termoizolacyjność – dzięki odpowiedniej izolacji stropu możemy również zapewnić większą efektywność energetyczną budynku. Pozwoli to na utrzymanie odpowiednich temperatur w danych pomieszczeniach oraz co bardzo istotne – zmniejszenie strat ciepła.

Bezpieczeństwo pożarowe -istnieje możliwość zaprojektowania stropów w taki sposób, aby opóźniały rozprzestrzenianie się ognia na różne poziomy obiektu, umożliwiając tym samym ewakuację użytkowników.

Wsparcie instalacji – dzięki temu, że pomiędzy stropami mogą znaleźć się dodatkowe przestrzenie, mamy możliwość ukrycia różnego rodzaju instalacji: przewodów elektrycznych, rur wodno-kanalizacyjnych, systemów wentylacyjnych itp.

Strop na nasze potrzeby.

Przejdźmy do wyboru odpowiedniego do naszych potrzeb stropu, oto stosowane rozwiązania systemowe w branży budowlanej.

żelbetowe strop zelbetowy budownictwo krawećdrewniane strop drewniany budownictwo krawećstalowe strop stalowy budownictwo krawećpłytowe prefabrykowane strop z płyt prefabrykowanych budownictwo krawećżelbetowe gęstożebrowe strop gęstożebrowy budownictwo kraweć
Wykonane są z betonu zbrojonego stalowymi prętami lub siatką. Są wytrzymałe i umożliwiają swobodne kształtowanie, co pozwala na tworzenie różnych form i konfiguracji. Beton szybko osiąga pewną wytrzymałość, pełne utwardzenie i osiągnięcie pełnej wytrzymałości może zająć więcej czasu.Stosowane w mniejszych budynkach, zazwyczaj na niższych kondygnacjach. Mogą być wykonane z belkowania drewnianego lub paneli OSB. Wilgotność drewna oraz klimat otoczenia wpłyną na proces schnięcia.Wykonane z lekkich elementów stalowych, takich jak belki stalowe. Stosowane głównie w halach przemysłowych i budynkach o specjalnych wymaganiach konstrukcyjnych. Stal jest mniej podatna na wilgoć, ale nadal może zachodzić proces korozji, dlatego ważne jest, aby odpowiednio je chronić.To rodzaj stropów prefabrykowanych, które są wstępnie formowane poza miejscem budowy i później na miejscu montowane. Mogą być wykonane z betonu lub innego materiału.Charakteryzują się obecnością gęstego systemu belek i żeberek, które zwiększają nośność i sztywność konstrukcji.

Biorąc pod uwagę fakt, że strop w swojej istocie wpływa na całość inwestycji, musimy już na etapie wykonywania projektu wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników, które mogą przełożyć się na strukturę stropu, a tym samym na jego stabilność i wytrzymałość, są to:

 • osunięcia ziemi, wahanie poziomu gruntu lub inne ruchy geologiczne;
 • intensywne wibracje, na przykład wskutek bliskości ruchliwej ulicy lub innej źródło wstrząsów;
 • skrajne zmiany temperatury, zmiany wilgotności;
 • osadzenia budynku.

Ponadto po drodze do wyboru stropu pojawia się jeszcze wiele istotnych pytań: Jak podeprzeć strop? Jak zalać, zaszalować, stemplować strop? Ile drutu, betonu, stali, wełny na strop?

Strop – odpowiednie dopasowanie

Jak widać wykonanie stropu nie jest łatwym zadaniem. Dlatego warto, aby już w początkowej fazie zdecydować się na fachowe doradztwo oraz pomoc i powierzyć realizację inwestycji specjalistom działającym w tej branży. Pamiętajmy, że popełnione na tym etapie błędy mogą mieć wpływ w przyszłości na nośność i stabilność konstrukcji całego budynku i skutkować np. pojawieniem się pęknięć w stropie.

I w takich właśnie sytuacjach służymy naszą wiedzą i doświadczeniem. Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie i szczegółowo ją analizujemy. W przypadku wykonania stropu, zanim przystąpimy do prac, sprawdzamy wszystkie istotne aspekty mogące mieć wpływ na jego konstrukcję, następnie wykonujemy projekt oraz odpowiednie obliczenia obciążeń. Sam proces budowlany jest dla nas również niezwykle ważny – właściwe przygotowanie mieszanki betonowej, prawidłowe umieszczenie betonu, właściwe zbrojenie czy solidnie podparty szalunek – to nasze priorytety. Wszystko to pozwala osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy oraz zadowolenie Inwestorów, do których nieustannie dążymy.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Hala produkcyjna – Miłomłyn

Na zakończenie słonecznej, wrześniowej soboty
zabieramy Was na wycieczkę do Miłomłyna.

Właśnie tutaj rozpoczęliśmy intensywne prace 💪
nad budową nowej hali produkcyjnej 🏭

Obecnie jesteśmy na etapie
wykonywania ław fundamentowych.

A już za chwilę wjedzie świeża dostawa 😁
żelbetowych słupów prefabrykowanych
o długości 8 m 👌

Zaraz po montażu słupów bierzemy się
za konstrukcję dachu 💪

Hala produkcyjna miłomłyn budownictwo-kraweć Iława

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Jakość materiałów budowlanych

Materiały budowlane w naszej branży to niezwykle istotny element. Dzisiejszy rynek oferuje zarówno atrakcyjne ceny jak i szeroki asortyment oparty o nowoczesne technologie i energooszczędne rozwiązania. Dlatego dokonując wyboru surowców, stoimy przed nie lada wyzwaniem. Dla nas jednak przede wszystkim ważna jest jakość stosowanych materiałów budowlanych. Muszą one spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe, muszą pochodzić ze sprawdzonych i markowych źródeł oraz posiadać niezbędne certyfikaty i atesty.

jakość materiałów budowlanych budownictwo kraweć iława generalny wykonawca

Jakość

Jest to kluczową kwestią, gdyż podczas budowy to właśnie jakość użytych materiałów budowlanych wpływa bezpośrednio na jakość wykonania prac na poszczególnych etapach: planowania, projektowania i realizacji. Jednymi słowy przekłada się na całokształt inwestycji.

Wiemy, że jakość materiałów w konsekwencji rzutuje na solidność i trwałość budynku. Na jego bezpieczeństwo pożarowe, niezawodność konstrukcji budowlanej, czy też na ewentualne pojawienie się w przyszłości usterek. Ważną sprawą jest również izolacyjność termiczna budynku. Ma ona ogromne znaczenie dla bilansu energetycznego, który wpływa na wysokość rachunków ponoszonych za ogrzewanie. Jakość zastosowanych materiałów to także zagadnienia związane z akustyką budynku.

Doświadczenie

Z naszego doświadczenia, im lepsze surowce użyte już na etapie budowy, tym niższe nakłady finansowe na utrzymanie obiektu czy też brak konieczności przeprowadzania niespodziewanych remontów. Zakup nieatestowanych materiałów budowlanych jest więc inwestycją nieopłacalną, gdyż drobne oszczędności na początku inwestycji mogą skutkować znacznie większymi wydatkami poniesionymi w przyszłości.

Z tych właśnie względów szczególną uwagę i nacisk kładziemy na jakość i jak najlepsze parametry materiałów budowlanych stosowanych przez nas podczas wykonywanych prac. Wszystko po to, aby zapewnić wysoki standard świadczonych usług i zagwarantować wysoką jakość wybudowanego obiektu. Tym samym staramy się sprostać wymaganiom naszych klientów i zadbać o ich satysfakcję z produktu końcowego. Oczywiście nie naciskamy na nich i dajemy im możliwość dokonania samodzielnego wyboru odpowiednich z ich punktu materiałów i sposobu budowania. Wiemy, że grono z nich to ludzie znający się na budownictwie. Dlatego też nie narzucamy swoich rozwiązań, szanujemy naszych klientów i ich decyzje.

Budowa budynku produkcyjno-magazynowego Iława

Trudna inwestycja?
Oczywiście, że podejmujemy rękawicę 🥊
Przecież „wyzwanie” to nasze drugie imię 😂

Pierwszy etap inwestycji:
👉 wymiana gruntu do głębokości sięgającej 5m poniżej poziomu „zera” budynku
👉 budowa fundamentów
👉 budowa infrastruktury
👉 budowa utwardzeń wokół hali

Kolejny etap to budowa biurowca i hali w części nadziemnej.

W tym konkretnym przypadku
fundamenty oraz podwaliny budynku
wykonujemy na budowie, bez prefabrykacji 💪
Prefabrykowane będą tylko żelbetowe
elementy doków przeładunkowych.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Szkolenie z negocjacji i komunikacji

Czas wakacji i urlopów ☀️⛱
… a u nas jak zawsze intensywnie
Kadra biurowa i zarządzająca budowami
odbyła szkolenie z negocjacji i komunikacji.
Zdobyta wiedza📕 i nowe narzędzia 🛠
pomogą nam w skalowaniu organizacji
oraz jeszcze lepszej komunikacji
z klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi.
Miejcie się na baczności 😂 nadchodzimy…
Kolejny cel
👉 wewnętrzne wdrożenie dedykowanego
procesu zarządzania firmą.
Pracujemy, szkolimy się i nie zwalniamy tempa 💪

Szkolenie negocjacje budownictwo kraweć Iława

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Przedszkole – Wikielec Iława

Po krótkiej przerwie wracamy do Wikielca
i prac nad budynkiem Przedszkola.
Tak jak założyliśmy,
wystartowaliśmy ponownie w wakacje ☀️
A że rok szkolny i przedszkolny zbliża się wielkimi krokami,
prace są już na wysokim etapie zaawansowania 💪
zarówno wnętrze budynku jak i jego teren przyległy.
Prace wykończeniowe są na ostatniej prostej,
a nawet widać już metę 😁

wikielec budowa przedszkola przy szkole wikielec iława budownictwo kraweć

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

wikielec budowa przedszkola przy szkole wikielec iława budownictwo kraweć

Komunikacja w branży budowlanej

Komunikacja w dobie dzisiejszych zmian zachodzących na rynku budowlanym stanowi niezwykle istotny aspekt, który może stać się kluczem do sukcesu. Możemy rozpatrywać ją na dwóch płaszczyznach. Jako komunikację wewnętrzną, czyli pracownik – pracownik oraz zewnętrzną, firma – klient. Zarówno jedna jak i druga odgrywają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa budowlanego.

Biorąc pod uwagę komunikację wewnątrz naszej organizacji można śmiało stwierdzić, że podstawę stanowią pozytywne relacje zachodzące pomiędzy współpracownikami. Bez względu na charakter ich pracy oraz zakres wykonywanych obowiązków, ich działania przenikają się i wzajemnie uzupełniają, w konsekwencji przyczyniając się do powstania efektu finalnego, jakim jest dla nas zadowolenie klienta. Oczywistym jest, że jako pracownicy branży budowlanej każdego dnia otrzymujemy wiele, różnego rodzaju informacji, wymieniamy wiadomości e-mailowe, prowadzimy liczne, istotne rozmowy telefoniczne. Równocześnie musimy zapoznawać się z dużą ilością dokumentacji budowlanej, a ponadto posiadać wiedzę inżynierską i znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego. Przy takim natłoku zadań pojawia się ryzyko popełnienia błędu. Jednak efektywna komunikacja i współpraca pomiędzy pracownikami na wszystkich etapach prac budowlanych opierająca się na dobrych relacja partnerskich, pomaga unikać lub ograniczać pojawianie się takich błędów. Jest to niezwykle istotny aspekt dla każdego procesu budowlanego, wpływający: na szybkość podejmowania trudnych, ale ważnych decyzji, na czas realizacji inwestycji oraz na ostateczny sukces prowadzonego projektu. Dotyczy to poszczególnych etapów, zarówno prac ziemnych, wykonywania konstrukcji budynku, jak i również montażu instalacji.

KOMUNIKACJA W BRANŻY BUDOWLANEJ budownictwo kraweć generalny wykonawca

Z kolei sfera zewnętrzna to komunikacja zachodząca pomiędzy firmą budowlaną, a klientem, dla którego świadczone są usługi. Znaczenie zjawiska skutecznej komunikacji zachodzącej między tymi stronami znacząco wzrosło na rynku budowlanym i stanowi niezwykle istotny fundament funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby komunikacja była efektywna, czyli stała i dwukierunkowa. Pozwala to przede wszystkim na szybkie reagowanie na potrzeby i zmiany oczekiwań odbiorcy inwestycji, zwiększoną skuteczność prowadzonych prac budowlanych, ewentualne obniżenie kosztów projektu, skrócenie terminu jego realizacji oraz ciągłe doskonalenie poziomu świadczonych usług. Należy również pamiętać, że kluczowym warunkiem pozytywnych relacji jest budowanie zaufania pomiędzy wykonawcą, a klientem zamawiającym wykonanie usług budowlanych. Dlatego podczas komunikacji z klientem musimy pamiętać o wzajemnym zrozumieniu. W tym celu powinniśmy używać w kontaktach łatwego słownictwa, bez stosowania typowo technicznego żargonu budowlanego, przygotowywać pomocnicze rysunki techniczne lub prezentować próbki materiałów wykorzystywanych podczas realizacji projektu, czy też przedstawiać propozycje optymalnych rozwiązań projektowych z zaznaczeniem informacji cenowych. Nie zapominając przy tym wszystkim o spełnieniu oczekiwań klienta i osiągnięciu odpowiedniego efektu finalnego. Taka świadoma komunikacja pozwala przede wszystkim na budowanie relacji partnerskich, zadowolenie klienta, a tym samym na osiąganie przewagi konkurencyjnej w branży.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Dom jednorodzinny – Jamielnik

Dziś krótka wycieczka do pobliskiej miejscowości Jamielnik

Właśnie tu w pięknych okolicznościach przyrody 🌳

trwa budowa domku jednorodzinnego 🏠

Obecnie wznosimy się na wyżyny 😁

i działamy prężnie 💪

Dom jednorodzinny Jamielnik Budownictwo Kraweć

przy drewnianej konstrukcji dachu.

Stolarka okienna już zamówiona ✔️

A niebawem zaczynamy prace

nad instalacją sanitarną i elektryczną.

Dom jednorodzinny Jamielnik Budownictwo Kraweć

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Nowa Koparko-Ładowarka

Mamy zaszczyt przedstawić Wam
Naszego nowego Pomocnika 😁
Mowa o świeżym nabytku
KOPARKO – ŁADOWARCE
Musimy przyznać, że jest bardzo pracowita.
Niezwłocznie po wyładunku z lawety
ruszyła z werwą do boju 💪
I tak już pracuje od kilku dni bez chwili wytchnienia
przy naszej największej gabarytowo budowie,
czyli przy wymianie gruntu pod nowo budowaną halę.
A już na horyzoncie czekają kolejne wyzwania:
👉 wykopy wąskoprzestrzenne pod budowę układu sieci instalacyjnych
👉 prace przy układaniu bruków
Oby zawsze miała tyle zapału do pracy 😂

Koparko Ładowarka budownictwo kraweć iława

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Smocze Łodzie 2023

Jak dopisują Wam humory po minionym weekendzie?

Nasze utrzymują się na najwyższym poziomie 😁

zawody smocze łodzie budownictwo kraweć

Wszystko to za sprawą udziału w IX Regaty Smoczych Łodzi o Złote Wiosło Jezioraka 2023.

Było intensywnie, ale ekscytująco.

W finale udało się wrzucić 6 bieg i wykręcić drugi czas 💪

Ostatecznie zajęliśmy 4 miejsce spośród 15 drużyn w kategorii Amator 10.

Jak na debiut daliśmy czadu!!!

zawody smocze łodzie budownictwo kraweć

Brawo My!!!

A za rok idziemy po złoto😁

Wielkie podziękowania dla naszych Kibiców za fantastyczny doping👏

Słowa uznania kierujemy również do organizatora

Drakens Iława – Smocze Łodzie

dziękujemy za zaproszenie i niezapomnianą atmosferę!

zawody smocze łodzie budownictwo kraweć

Gromkie brawa należą się również dla naszych niezastąpionych Kibiców czyli Konstal – Hurtownia stali w Iławie

Dziękujemy, że byliście z nami Konstalove Heby!

Rozbudowa Szkoły Zielona Kuczbork

„Tu na razie jest ściernisko,

Ale będzie …”

Oczywiście, że nowy budynek 😂

Szkoła Zielona kuczbork Budownictwo Kraweć

który wyjdzie prosto spod naszych rąk 💪

Przedstawiamy Wam świeżo rozpoczętą inwestycję.

Mianowicie …

Budowa infrastruktury sportowej poprzez budowę

hali sportowej z łącznikiem wraz z przebudową

istniejącej sali gimnastycznej na zaplecze

z sanitariatami przy budynku

Szkoły Podstawowej w Zielonej.

Szkoła Zielona kuczbork Budownictwo Kraweć

A wszystkie te prace odbywać się będą

na działce o powierzchni 11 462,00 m2.

Szkoła Zielona kuczbork Budownictwo Kraweć

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/

Bartek: +48 668 804 458

Piotr: +48 605 135 299

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę,

domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych,

hal produkcyjnych, handlowych i wiele innych.

Współpraca z dostawcami materiałów budowlanych.

Budowanie odpowiednich relacji oraz skuteczna kooperacja z dostawcami materiałów budowlanych stanowi w dzisiejszych czasach niezwykle istotny aspekt funkcjonowania na rynku usług branży budowlanej. A co za tym idzie spełnianie rosnących wymagań klientów, co oczywiście jest naszym priorytetem.

We współpracy z dostawcami zwracamy uwagę na kompleksową obsługę.

Przede wszystkim ważna jest dla nas jakość dostarczanych materiałów budowlanych. Nasi dostawcy zapewniają nam produkty spełniające wszystkie wymagania techniczne i jakościowe, materiały pochodzą ze sprawdzonych i markowych źródeł oraz posiadają niezbędne certyfikaty i atesty.

Ważny aspekt w kooperacji stanowi również sprawna logistyka i szeroki zasięg terytorialny dostawcy. Co w konsekwencji przekłada się na zarówno na terminowość dostaw, płynność prac na rozpoczętych budowach jak i terminowość zakończenia tych prac.

Komunikacja

Kluczową dla nas kwestią w relacjach z dostawcami materiałów budowlanych jest także skuteczna komunikacja. W procesie realizacji zamówień pozwala ona między innymi na:

 • uzyskanie krótszego czasu realizacji dostaw,
 • prowadzenie efektywnych negocjacji,
 • otrzymywanie niezbędnych informacji technicznych od dostawcy na temat materiałów czy doboru właściwych artykułów dostosowanych do zakresu wykonywanych prac,
 • obsługę posprzedażową.
Współpraca z dostawcami materiałów budowlanych

Istotnym elementem dla podjęcia przez nas współpracy z danym dostawcą jest jeszcze kwestia cen materiałów budowlanych. Współpraca opiera się na dążeniu do osiągnięcia lepszych warunków cenowych i pozostaniu konkurencyjnym na rynku branży budowlanej. Daje to nam możliwość obniżania kosztów jako generalnego wykonawcy, a w konsekwencji zaoferowania niższej ceny dla klienta ostatecznego. Jednocześnie bez konieczności rezygnacji z wysokiej jakości oferowanych usług.

Dokonując wyboru danego dostawcy materiałów budowlanych, poprzeczkę stawiamy sobie naprawdę wysoko. Skrupulatnie sprawdzamy dostawcę pod każdym kątem, gdyż uważamy, że jest on kluczem do właściwego koordynowania procesów budowlanych. Relacje opieramy na zasadach fair play, bo wiemy, że zaufany i doświadczony dostawca to pozytywna i długofalowa kooperacja, oraz także zadowolony klient.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Budynek magazynowy – Skolwity

Od naszej ostatniej wizyty w Skolwitach minęło już trochę czasu.

Skolwity Budynek gospodarczy magazynowy paszowy 3

Sprawdzamy co się zmieniło ….

Po „błotnistych” początkach prac budowlanych nie ma już śladu.

Skolwity Budynek gospodarczy magazynowy paszowy 3

Powitała nas za to wszechobecna zieleń,

ale przede wszystkim zadaszony budynek gospodarczy ze stolarką okienną 😀

Skolwity Budynek gospodarczy magazynowy paszowy 3

Kolejny etap to ocieplenie, elewacja oraz bramy

Do dzieła 💪

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Gietrzwałd

Przed nami kolejny projekt do wykonania.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku

Gietrzwałd przebudowa nadbudowa budynku szkoły generalne wykonawstwo pumptrack 4

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gietrzwałdzie

wraz z remontem towarzyszącej infrastruktury,

Gietrzwałd przebudowa nadbudowa budynku szkoły generalne wykonawstwo pumptrack 4

a także budowa „Pumptracka.

Będzie to nie lada wyzwanie, gdyż prace będą odbywały się

w trakcie roku szkolnego,

Gietrzwałd przebudowa nadbudowa budynku szkoły generalne wykonawstwo pumptrack 4

czyli na w pełni funkcjonującym obiekcie.

Dla nas jednak nie ma trudności nie do pokonania 💪

Już niedługo szkoła zyska nowy blask 😊

Gietrzwałd przebudowa nadbudowa budynku szkoły generalne wykonawstwo pumptrack 4

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Hala sportowa – Miłoradz

Kolejne odwiedziny w Miłoradzu?

Dlaczego nie 😁

Miłoradz hala sportowa szkoła generalne wykonawstwo 3

Zobaczmy jak się „miewa” świeżo wybudowana przez nas hala gimnastyczno-sportowa.

Solidna konstrukcja dachu z drewna klejonego gotowa ✔️

Estetyczne pokrycie dachu gotowe✔️

Skuteczne ocieplenie budynku gotowe✔️

Miłoradz hala sportowa szkoła generalne wykonawstwo 3

Jak widać działamy prężnie, ale nie zwalniamy tempa choć na chwile!

Prace idą pełną parą 💪

Miłoradz hala sportowa szkoła generalne wykonawstwo 3

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Hala magazynowa – Radex Iława

W roku 2020 wykonaliśmy projekt Generalnego Wykonawstwa hali wysokiego składowania oraz biurowca, łącznie 6400m2. 🏗🏢

Budowa dla firmy Radex opiewała na dużą wymianę gruntu, specjalnie przygotowane podłoże pod posadzkę przemysłową, zbiornik betonowy na potrzeby gaszenia pożarów i wiele, wiele innych.

Mieliśmy tutaj do czynienia z systemem powiadamiania SAP oraz innymi teleinformatycznymi zagadnieniami.

Hala magazynowa radex generalne wykonawstwo

Wnętrza wykonane zostały przez nas w loftowym stylu.

Był to największy w naszej karierze (do tej pory) obiekt.

Z ciekawostek nadmieniamy, iż odbiór straży pożarnej z protokołem zajął nam – 1 dzień! Całe zadanie ukończyliśmy w 12 miesięcy. 👌

Hala magazynowa radex generalne wykonawstwo

A teraz? A teraz rozpoczęliśmy prace nad kolejnym projektem dla tego inwestora.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Jak zaoszczędzić na budowie trochę czasu?

Marzenia o własnym domu są bardzo powszechne i posiadamy je niezależnie od naszej aktualnej sytuacji życiowej oraz finansowej. Piękny, dostojny i budzący podziw budynek to właśnie coś, o czym śni wielu z nas. Nie musi być on wcale duży, ważne, by był wyjątkowy i funkcjonalny po prostu “nasz”, od początku do końca. 

Jak zaoszczędzić czas na budowie

Marzenia często jednak zderzają się z rzeczywistością niosąc za sobą masę wątpliwości. 

Pierwszy etap to przemyślenia budżetowe i finansowe. Gdy mamy to już za sobą zaczynają pojawiać się wątpliwości co do wyboru wykonawców, ich dostępności oraz rzetelności. Ciężko nam odpędzić myśli o tym czy będziemy w stanie bez zbyt dużej wiedzy budowlanej koordynować postępy prac. Na samym końcu pojawia się pytanie: Czy ja mam na to w ogóle czas? Praca zawodowa, rodzina, czy uda wepchnąć się w ten i tak do granic naciągnięty grafik budowę domu? 

I to jest moment, w którym pojawiamy się MY – Budownictwo Kraweć. 

Sprawdźcie jakie mamy dla Was rozwiązania. 

 1. Czynność, od której powinniśmy zacząć to: zatrudnienie doświadczonych, zaufanych i zorganizowanych wykonawców. Wybór sprawdzonej ekipy, która posiada dobrą opinię, potrafi efektywnie pracować i zajmie się wszystkim od początku do końca – to olbrzymia oszczędność czasu. Profesjonalna ekipa zwiększy wydajność i zmniejszy ryzyko błędów, co przyspieszy postęp prac.
 2. Jeśli podejmiesz decyzję o budowie w systemie “gospodarczym” (jest to model, w którym inwestor sam wykonuje większość robót budowlanych lub jest odpowiedzialny za wynajęcie kilku profesjonalnych ekip, które zrobią pomniejsze prace) musisz pamiętać o stworzeniu harmonogramu prac i sprawdzeniu, które z wykonywanych robót mogą odbywać się w tym samym czasie. 
 3. Zaufani i terminowi dostawcy materiałów to sposób na zaoszczędzenie czasu, ale również sposób na uniknięcie wielu niepotrzebnych nerwów. Regularnie monitoruj stany zapasów materiałów i zamawiaj je z odpowiednim wyprzedzeniem. Unikaj opóźnień spowodowanych brakiem niezbędnych materiałów na placu budowy.
 4. Korzystaj z pomocy tylko sprawdzonych dostawców usług. Ważne, aby współpracować z ekipami, które są terminowe i dają najwyższą jakość, to jedyna opcja na uniknięcie czasochłonnych poprawek. 
 5. Skorzystaj z technologii. Wykorzystaj dostępne technologie, takie jak aplikacja do śledzenia postępów na budowie, komunikacja online czy systemy monitorowania, które mogą pomóc w optymalizacji procesów i skróceniu czasu budowy.
 6. Skoncentruj się na współpracy. Dobra współpraca i wymiana informacji pozwolą na szybsze podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.

Pamiętaj, oszczędzanie czasu nie oznacza, że musisz cały czas się spieszyć. Opóźnienia zdarzają się nawet najlepszym, często powiązane są one po prostu z sytuacjami losowymi. W budowaniu oraz tym, by nie pochłonęło ono całej Waszej życiowej przestrzeni, chodzi o efektywne zarządzanie czasem i koncentrację na najważniejszych zadaniach. Czasem lepiej zlecić budowę profesjonalistom, by móc każdym jej etapem się cieszyć, nie rwąc przy tym włosów z głowy. 

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/

Bartek: +48 668 804 458

Piotr: +48 605 135 299

Sprawdzaj nasz fanpage i bądź na bieżąco!

https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Centrum Turystyki Biznesowej – Bogaczewo – ostatni etap

Na słoneczny dzień – malownicza pocztówka z Bogaczewa – Centrum Turystyki Biznesowej . 🌞 tak nazywa się projekt nad którym jakiś czas temu objęliśmy Generalne Wykonawstwo. 🏨🏗

Bogaczewo hotel hala sala weselna generalne budownictwo (3) Centrum Turystyki Biznesowej

Informowaliśmy na bieżąco o postępach prac w tym miejscu, ale nie wspomnieliśmy o tym, że centrum turystyki biznesowej:

obiekt ogrzewany jest pompami ciepła,

– wentylacja odbywa się za pomocą rekuperatora,

– na dachu zainstalowane zostały panele fotowoltaiczne.

Bogaczewo hotel hala sala weselna generalne budownictwo (3) Centrum Turystyki Biznesowej

Nowoczesne podejście Inwestorów sprawia, że obiekt będzie energooszczędny, a jego budowa jednocześnie zoptymalizowana kosztowo. Strop o rozpiętości 12,5m to do tej pory najdłuższy zamontowany przez nas element konstrukcyjny.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/

Bartek: +48 668 804 458

Piotr: +48 605 135 299

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę, domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal produkcyjnych, handlowych i wiele innych.

Bogaczewo hotel hala sala weselna generalne budownictwo (3) Centrum Turystyki Biznesowej

Obserwuj nasze media społecznościowe FB – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo/ oraz IG https://www.instagram.com/budownictwokrawec/

Dom jednorodzinny – Jerzwałd – ostatni etap

Nasze Generalne wykonawstwo domu jednorodzinnego w Jerzwałdzie właśnie dobiegło końca! 🏠

Projekt przygotowywaliśmy w całości pod tzw. klucz. 🔑🚪

Współpraca z inwestorami przebiegała głównie zdalnie z racji tego, że na stałe przebywają oni za granicą.

Podołaliśmy pomimo mocno napiętego grafiku, efekty możecie ocenić sami. ☺️

Dom jednorodzinny Jerzwałd

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Hala gimnastyczno-sportowa Miłoradz – konstrukcja dachu

Zabieramy Was do Miłoradza. 👷🏗

Od jakiegoś czasu pracujemy tutaj nad halą gimnastyczno-sportową wraz z zapleczem socjalnym i szatniami.

Budynek zostanie przykryty dachem o konstrukcji drewnianej klejonej i jesteśmy właśnie w trakcie montowania go.

Całkowity metraż projektu to 830m2. 🏫

Hala gimnastyczno-sportowa budowa miłoradz

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Optymalizacja kosztów budowy

Optymalizacja kosztów budowy to bardzo ważne zagadnienie. To bynajmniej nie tylko tzw. cięcie kosztów, ale przede wszystkim racjonalizacja wydatków.

Optymalizacja kosztów budowy

W dużym skrócie, gdy mówimy “optymalizacja” mamy na myśli proces, którego celem jest minimalizowanie kosztów budowy, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wykonanych prac.

Budowa to skomplikowane przedsięwzięcie, na które składa się wiele elementów wykonawczych. Każdy jej etap wymaga gruntownego przemyślenia. Wiele rozwiązań podczas etapu planowania można zastąpić lepszymi/tańszymi/szybszymi zamiennikami. Podamy przykład wypływający z naszego firmowego doświadczenia.

Parterowy dom ze stropem żelbetowym i dachem o konstrukcji drewnianej tradycyjnej można zastąpić dachem o konstrukcji drewnianej prefabrykowaną konstrukcją dachową w technologii płytek kolczastych. W przypadku tego rozwiązania strop nie będzie żelbetowy, a drewniany. Gdy wprowadzimy proponowane przez nas rozwiązanie, to w sytuacji domu jednorodzinnego o powierzchni do 200m2 możemy zaoszczędzić nawet do 60 000 zł.

Brzmi rozsądnie? Dla nas bardzo. Są to tematy dla Ciebie być może nowe, ale dla nas – Budownictwa Kraweć, jest to chleb codzienny. Usługę optymalizacji oferujemy każdemu z kim współpracujemy. Oczywiście – nie narzucając swoich pomysłów, zawsze działamy za obopólną zgodą. Optymalizowanie jest dla nas kluczowym aspektem w realizacji projektów budowlanych, ponieważ pozwala nam i naszym inwestorom na osiągnięcie efektywności finansowej.

Wedle przeprowadzonych badań właściwa optymalizacja kosztów budowy może zmniejszyć ilość odpadów budowlanych nawet o 49%. Ponadto optymalizacja pozwala zredukować ilość wypadków i kolizji nawet o 53%. Ma to ogromne znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że nawet 1/3 materiałów budowlanych jest marnowana w trakcje realizacji danego projektu.

Zastanawiasz się co możesz zrobić jako inwestor, aby zanim trafisz pod nasze skrzydła zoptymalizować swoją inwestycję?

 1. Dokładnie planuj na etapie projektu. Warto poświęcić dużo czasu na dokładne zaplanowanie projektu budowlanego, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych problemów.
 2. Wybierz odpowiedni teren. Wybór odpowiedniego terenu może pomóc w uniknięciu kosztów związanych z przygotowaniem terenu, takich jak wyrównywanie terenu, oczyszczanie gruntu i innych.
 3. Wykorzystaj energię odnawialną. Zastosowanie źródeł energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne, pozwoli zmniejszyć koszty energii i zmniejszyć wpływ na środowisko.
 4. Kontroluj koszty. Regularna kontrola kosztów pozwala na śledzenie budżetu i wykrywanie kosztów, które mogą zostać zredukowane lub wyeliminowane.
 5. Współpraca z najlepszymi. Współpraca z doświadczonymi wykonawcami może pomóc w osiągnięciu celów projektowych przy minimalnym koszcie.

Podsumowując. Optymalizacja kosztów budowlanych wymaga dokładnego planowania, monitorowania i zarządzania. Warto zwrócić uwagę na każdy aspekt procesu budowlanego, aby zmniejszyć koszty i osiągnąć efektywność kosztową. Najwygodniej oraz najrozsądniej znaleźć firmę, która oprócz wykonawstwa w swoim pakiecie oferuje funkcje “optymalizacji”. Według nas jest to gwarant udanej inwestycji.

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

Bartek: +48 668 804 458

Piotr: +48 605 135 299

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę, domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal produkcyjnych, handlowych i wiele innych.

Budynek gospodarczy Skolwity – mury

Wieś Skolwity leżąca w gminie Stary Dzierzgoń, należąca do województwa pomorskiego, powiatu sztumskiego.

Dokładnie tutaj rozpoczęliśmy prace nad nowym budynkiem gospodarczym. 🏗🧱

Jest nieco „błotniście”, ale dajemy radę!

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

Bartek: +48 668 804 458

Piotr: +48 605 135 299

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę, domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal produkcyjnych, handlowych i wiele innych.

Rozbudowa przedszkola w Wikielcu kolejny etap za nami

Dodatkowe 550m2 dla Przedszkola w Wikielcu właśnie doczekało się dachu.

Roboty cały czas trwają, ale ulewy czy śnieżyce przestają być nam straszne. 🏫💦❄️

Trwa montaż okien, prace instalatorskie i PRZERWA. Z wykończeniem startujemy w wakacje. Jak oceniacie progres w Wikielcu? 🙂

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

Bartek: +48 668 804 458

Piotr: +48 605 135 299

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę, domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal produkcyjnych, handlowych i wiele innych.

Przedszkole Wikielec – Dach

Dodatkowe 550m2 dla Przedszkola w Wikielcu właśnie doczekało się dachu.

Roboty cały czas trwają, ale ulewy czy śnieżyce przestają być nam straszne. 🏫💦❄️

Trwa montaż okien, prace instalatorskie i PRZERWA. Z wykończeniem startujemy w wakacje. Jak oceniacie progres w Wikielcu? 🙂

Wikielec przedszkole

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Hala sportowa w Lasecznie

Hala sportowa w Lasecznie dorobiła się już imponującego dachu. 🏫

Działamy w środku. Układamy glazurę, szpachlujemy, malujemy, przygotowujemy się do prac podłogowych na sali.

Wszystko na ten moment idzie zgodnie z planem. 🙂

„Budowanie jest proste.” Czego chcieć więcej?

https://budownictwo-krawec.pl/realizacje/

Bartek: +48 668 804 458 właściciel – zadzwoń i umów się na spotkanie

Piotr: +48 605 135 299 Dyrektor realizacji – zadzwoń i dowiedz się więcej

Sprawdź nasze realizacje jako generalnego wykonawcę budowli w Iławie:

 • Mieszkalne: domy jednorodzinne, wielorodzinne, apartamenty, osiedla mieszkaniowe.
 • Komercyjne: biurowce, centra handlowe, hotele, restauracje, kina, teatry.
 • Przemysłowe: hale produkcyjne, magazyny, centra dystrybucyjne, obiekty logistyczne.
 • Instytucjonalne: szkoły, przedszkola, szpitale, domy opieki, budynki administracyjne.
 • Sportowe: stadiony, hale sportowe, baseny, korty tenisowe, lodowiska.

Bądź na bieżąco, polub nasz Fanpage – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo

Działamy na terenie Iławy oraz powiatów w województwach – warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i mazowieckim.

Jeden generalny wykonawca? Czy szukać podwykonawców na własną ręką?

Generalny wykonawca Iława. W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, w którym schodzimy nieco na ziemię w zakresie naszych celów i marzeń. Mniej bujamy w obłokach, zaczynamy odczuwać większą potrzebę stabilizacji, pewności. Jest duże prawdopodobieństwo, że pojawiają się nam myśli o własnym domu. Okazuje się, że po okazyjnej cenie kupujemy działkę w ulubionym miejscu, wybieramy projekt i co dalej?

Gdzie udać się po pozwolenia, zgody i inne dokumenty?

Którą ekipę budowlaną wybrać?

Co z elektrykami, hydraulikami i innymi specjalistami?

Przecież to mój pierwszy dom, od czego powinienem zacząć?

Te pytania moglibyśmy wyliczać jeszcze przez jakiś czas.

Proces budowy domu, biurowca, hali magazynowej lub obiektu użyteczności publicznej składa się z wielu etapów. Od zakupu gruntu, stworzenia planów architektonicznych oraz infrastrukturalnych, po uzyskanie pozwolenia na budowę i w końcu – realizację.

Aby każdy z tych z etapów przebiegł pomyślnie, a przede wszystkim bez niepotrzebnych nerwów – warto zastanowić się nad wyborem generalnego wykonawcy.

Generalne wykonawstwo to rozwiązanie, które pozwala na maksymalne odciążenie Inwestora (czyli Ciebie) z konieczności samodzielnego szukania firm budowlanych, specjalistów oraz nadzorowania poszczególnych postępów prac.

Zatrudniając generalnego wykonawcę, zleca się zarządzanie budową jednej firmie. Pozostaje ona na placu budowy od początku, aż do końca.

Generalny wykonawca pełni bardzo ważną funkcję. Jest to podmiot odpowiedzialny za kompleksową realizację całego projektu. Do jego obowiązków mogą należeć takie czynności, jak:

 • sprawdzanie dokumentacji projektowej, zamówienia, transport, rozładunek materiałów,
 • pilnowanie ustalonego harmonogramu,
 • wykonywanie wszelkich potrzebnych uzgodnień i pozwoleń,
 • optymalizacja finansowa kosztów,
 • podążanie za nowoczesną technologią oraz za trendami energetycznymi,
 • zatrudnianie podwykonawców,
 • informowanie o postępach – raportowanie,
 • nie narzucanie swoich rozwiązań, szacunek do klientów i ich decyzji,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • zabezpieczenie terenu budowy.

Generalne wykonawstwo to hasło klucz. Pojawia się wszędzie tam, gdzie mowa o kompleksowości wykonania. Należy jednak pamiętać, aby na generalne wykonawstwo wybrać firmę dobrą, rzetelną, polecaną. Na rynku nie brakuje firm świadczących tego typu usługi, jednak nie każdej z nich warto zaufać. Najlepsi, mogą się pochwalić bogatym portfolio dotychczas zrealizowanych projektów. W takim wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że firma miała do czynienia z realizacjami podobnymi do tej, jakiej akurat potrzebujesz.

Doświadczenie i opinie firm korzystających wcześniej z usług generalnego wykonawcy powinny mieć kluczowe znaczenie przy wyborze konkretnego przedsiębiorstwa/firmy. Za doświadczeniem idzie bowiem wiedza i kompetencje zatrudnianych pracowników. Zaś za referencjami potwierdzenie, że wszystko faktycznie będzie wykonane zgodnie z oczekiwaniami.

Zapraszamy do kontaktu – dowiedz się więcej
Sprawdź naszą ofertę

Polub nas na FB – https://www.facebook.com/krawecbudownictwo