Co nowego w Budownictwo Kraweć?

Bieżący rok okazał się rokiem zmian – zarówno personalnych w strukturach Budownictwo Kraweć, jak i w sposobie zarządzania.

Zmieniliśmy podejście do planowania budżetów budów, ilości zleceń, planów rozwoju firmy na najbliższe miesiące, lata. Przepracowaliśmy i udoskonaliliśmy to w jaki sposób chcemy kontaktować się z naszym klientem.

Skupiając się na zmianach personalnych – utworzyliśmy nowe stanowisko: Project Managera. Poszukiwaliśmy osoby, która będzie odpowiedzialna za kontrolę prowadzonych inwestycji na wielu levelach. Poszukiwania zakończyliśmy z dużym sukcesem, i tak do naszej ekipy dołączył Andrzej Włodarczyk. Człowiek nadzorujący inwestycję pod kątem poprawności rozliczeń, budżetowania oraz harmonogramu przeprowadzanych prac. To on jest naszą tzw. osobą do kontaktu z klientem.

Kolejna, strategicznie ważna dla nas zmiana, to utworzenie działu zakupów. Aby pozostać skutecznym, ale w dalszym ciągu rentownym potrzebowaliśmy osoby, której zadaniem byłoby koordynowanie dostaw na budowy. Tak w naszych progach pojawił się Karol Falkowski, odpowiedzialny za nowo powstały dział.

Kupno, wdrożenie oprogramowania do obsługi kosztowej przeprowadzanych przez nas inwestycji, to kolejna ze zmian, którą wprowadziliśmy w bieżącym roku.

Ilość zleceń powierzonych nam przez inwestorów w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy okazała się rekordowa. Wpłynęło to znacząco na długofalowe plany jakie mieliśmy w związku z rozwojem firmy. Postanowiliśmy rozszerzyć okręg naszych działań budowlanych. Przyszły rok możemy śmiało nazwać rokiem ekspansji terytorialnej Budownictwa Kraweć.   

Od trzech miesięcy, z wielkim powodzeniem, działa u nas system raportowania o postępach robót. Poprawiło to komunikację firma – klient, zwiększyło zadowolenie każdej ze stron. Dla mnie, właściciela przedsiębiorstwa, jest to jeden z większych sukcesów ostatniego roku. 

Rok 2023 to w naszych planach ekspansja geograficzna oraz Facility Management. Facility management, czyli zarządzanie obiektami, to ważny strategicznie projekt. W połączeniu z ekspansją, daje nam pole do działania i rozwijania firmy.

Wiele lat naszej działalności to wiele lat doświadczenia. Nauczyliśmy się, że jakość, profesjonalizm, elastyczność, szybkość, uczciwość, pomoc, ale i doskonały kontakt z klientem, to wartości, na których chcemy budować naszą firmę.

“Budowanie jest proste!”

Trzeba tylko wiedzieć z kim to robić.

Z życzeniami sukcesu:

Bartłomiej Kraweć

Właściciel

Aktualności Budownictwo Kraweć Generalny Wykonawca Budowlany Iława (6)